Resestipendier

Resestipendierna delas ut för aktivt deltagande i internationell endokrinologisk konferens. Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat för presentation samt ekonomisk kalkyl. Endast medlemmar i SEF är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SEF deltagande i endokrinologisk kongress före kongress med renodlad profil mot diabetes. Maximalt 15 st. resestipendier delas ut per år med den ungefärliga fördelningen 10 st. under våren och 5 st. under hösten. SEF delar ut maximalt 5 resestipendier till en och samma kongress. Maximalt utdelas 10 000 kr för deltagande i utomeuropeisk kongress och 7500 kr för deltagande i europeisk kongress. 

Ansökan om resestipendium e-mailas till:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...