Erektil dysfunktion

Vad är erektil dysfunktion och hur vanligt är det?
Erektil dysfunktion eller impotens innebär oförmåga att få eller upprätthålla erektion av penis tillräcklig för att genomföra ett samlag. Tillståndet är vanligt och drabbar många män någon gång under livet. Problemen ökar med ökande ålder och man beräknar att ungefär 5 % av 40 åriga män har erektionsproblem vilket ökar till 15-25 % hos 65 åriga män.

Vad beror erektil dysfunktion på?
Erektil dysfunktion kan bero på psykologiska orsaker, rubbningar i blodflödet till penis, nervskador och hormonella rubbningar. Vidare kan olika läkemedel och svår allmän sjukdom bidra. Ofta är det en kombination av flera olika orsaker som leder fram till erektil dysfunktion.

En potent man har varje natt 2-5 nattliga erektioner under sömnen. Vid impotens enbart orsakad av psykiska faktorer finns i regel normala nattliga erektioner. Vid nästan all erektionssvikt finns en samtidig psykogen komponent. Relationen till partnern är viktig att utreda och ofta finns det prestationsångest med i bilden, dvs man är rädd för att ”misslyckas”.

Blodflödet till penis måste öka 20-25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma. Den vanligaste orsaken till nedsatt blodflöde till penis är atheroscleros ("åderförkalkning"). Mindre vanligt är läckage i det avförande blodkärlssystemet (venösa systemet). Utredning av venöst läckage kan ske med speciell kärlröntgen, och operativt ingrepp kan bli aktuellt ibland.

Vid ryggmärgsskada och vid en del andra sjukdomar som skadar nervsystemet (ex MS) kan erektionsförmågan försvinna. Stora skador eller kirurgiska ingrepp i lilla bäckenet kan orsaka skador på nerver och blodkärl, vilka leder till nedsatt erektionsförmåga. Mångårig diabetes är en vanlig orsak till erektil dysfunktion.

Nivån av manligt könshormon, testosteron, är viktig för förmågan till erektion. Testosteron bildas i testiklarna och är beroende av att hypofysen fungerar normalt. Skada på hypofysen eller testiklarna, som vid olycksfall eller påssjuka, kan medföra sjunkande testosteronnivåer. Låga testosteronnivåer och om skadan sitter i testiklar eller hypofys kan påvisas med mätning av blodnivåer av testosteron och hypofyshormoner. Det är däremot oklart vad som är normala nivåer av testosteron vid normalt åldrande.

Vilken behandling finns?
Bakomliggande orsaker, exempelvis en dålig diabetesinställning eller psykologiska faktorer, bör om möjligt behandlas. Testosteronbrist är en relativt ovanlig orsak till impotens men i regel lätt att behandla. Den kan behandlas med intramuskulär injektion av långverkande testosteron var 12:e vecka. Ett annat alternativ är en testosterongel(Testogel, Tostrex, Testim), som smörjes in dagligen på huden.Testosterontabletter finns, men dessa brukar inte rekommenderas i första hand då upptaget i tarmen är dåligt.

Det finns flera läkemedel som påverkar svällkropparna i penis och förstärker erektionen genom att hämma ett enzym (fosfodiesteras-5), vilket leder till en ökad blodfyllnad. Dessa medel (Viagra, Cialis, Levitra) kan även vidga andra blodkärl i kroppen och man skall iakttaga försiktighet vid samtidig hjärtsjukdom. Apomorfin är ett preparat som verkar påverka hjärnans centra för erektion. Preparat med prostaglandiner injiceras direkt i svällkropparna eller med en applikator via urinröret.

Penisimplantat (proteser) samt kirurgisk kärlrekonstruktion kan ibland behöva utföras. Detta är numera ovanligt till följd av att den medicinska behandlingen blivit bättre.

Attachments:
Download this file (Erektil dysfunktion 100825.pdf)Erektil dysfunktion[Erektil dysfunktion]82 Kb

Årets endokrina avhandling

 

2016 Daniel Espes, Uppsala Universitet "Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and the Feasibility in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-cell Mass"

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...